Tắt QC [X]
Bắt đầu: 18/09/2023 15:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
NEG
:
 2
Đã kết thúc
SEL