Tắt QC [X]
Bắt đầu: 18/09/2023 23:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
SAL
:
 3
Đã kết thúc
TOR